Over het gebouw en haar historie

Het Sieraad is een centrum voor Kennis, Kunst en Werken waarin bedrijfsruimtes, broedplaatsen en een evenementen/horecagelegenheid aanwezig zijn. Voor informatie over de verschillende ruimtes kunt u hieronder klikken.
Het Sieraad werd gebouwd tussen 1921 en 1924 als huisvesting voor de vierde Ambachtschool Ir. Maas Geesteramus. In 1980 ging de Ambachtschool eruit en kwam De Vakschool voor Edelsmeden en Uurwerktechniek erin. Deze vakschool hoorde bij het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) en heette het Zadkine College. Helaas liep het aantal leerlingen in 2002 zo drastisch terug dat de school dicht moest.
In 2002 werd besloten om in 2004 het gebouw te renoveren. In de tussenliggende periode nam kunstenaarscollectief 'Het Voor Beeld' zijn intrek in de voormalige school. Als een van de meest succesvolle broedplaatsen van de stad bood 'Het Voor Beeld' allerlei activiteiten aan voor de buurt.
In 2004 werd gestart met de renovatie. Het Sieraad is met behulp van Urban subsidies gerenoveerd. Het gebouw is volledig in de oude staat hersteld en in samenspraak met Monumentenzorg is de voormalige binnenplaats overkapt waardoor een licht Atrium is ontstaan.

Het perceel waarop architect A.J. Westerman de school heeft gebouwd is vijfhoekig van vorm en aan twee kanten omgeven door de Kostverlorenvaart. Het gebouw zelf vormt een stedenbouwkundig samenspel met de hoekgebouwen Baarsjesweg-Postjesweg en Witte de Withstraat-Postjesweg. Met z'n drieën staan zij met hun gezicht gekeerd naar een denkbeeldig middelpunt. Binnen deze drie hoeken is een hiërarchische hoogteverdeling die zorgt voor een bijzondere stedenbouwkundige situatie. Ondanks de verscheidenheid van de gebouwen vormen ze toch een eenheid. Dat is zeer kenmerkend voor de Amsterdamse School, die in De Baarsjes bijvoorbeeld in de Mercatorbuurt terug te vinden is.

De ingang van het gebouw ligt in de punt van de driehoek die de voorgevel vormt. De driehoek is krom afgesneden waardoor een pleintje is ontstaan. De gebogen gevel heeft vier torentjes, waaruit vier smeedijzeren lampen steken. Bovenin bevindt zich een klok op een tinnen vlak; een kleine onderbreking op een verder streng gebouw. De metalen deur van de hoofdingang is versierd met een decoratie van smeedijzer. Aan beide kanten van de deur staan granieten beelden van Hildo Krop. In het gebouw is veelvuldig gebruik gemaakt van de twee belangrijkste Amsterdamse School materialen; baksteen en gietijzer.


Kunst in Het Sieraad

Niek Kemps
Beeldend kunstenaar Niek Kemps (Nijmegen, 1952) heeft een groot werk gemaakt in het trappenhuis van Het Sieraad, op de plaats waar oorspronkelijk een tien meter hoog raamwerk zat. Het werk vormt de overgang tussen het oorspronkelijke gerenoveerde trappenhuis en het moderne Atrium met glazen dak.

Het werk van Kemps is nooit een overzichtelijk geheel. Je kunt het dan ook nooit in één keer in zijn geheel zien. Ook het werk in Het Sieraad manipuleert en stuurt de blik van de kijker door half afgedekte en gelaagde beelden.
De letterlijke gelaagdheid van het werk spiegelt zich in een figuurlijke gelaagdheid van de mogelijke interpretaties van de kijker.

Kemps is gefascineerd door wat er in de tussenruimten van de wereld verborgen is. Hij vraagt zich af wat zich in de gaten van ons geheugen en de blinde vlekken van onze waarneming bevindt. Al zijn kunstwerken, ook het werk in Het Sieraad,
verwijzen hiernaar.

Hildo Krop, stadsbeeldhouwer (1884-1970)
Op verschillende plekken aan de gevel van Het Sieraad hangen beeldhouwwerken van beeldend kunstenaar Hildo Krop. De consolefiguren laten zien welke vakken op de school gegeven werden; elektriciteit, scheepsbouw, metaal en houtbewerking. Ook de twee beelden aan weerszijden van de hoofdingang zijn van zijn hand. Aan de linkerkant ontwikkelt zich uit gestileerde planten een vrouwelijke figuur. Het beeld drukt het idee van natuurlijke ontwikkeling uit.
Aan de rechterkant staat een mannelijke gestalte tussen een stoomlocomotief en werktuigen. Hij vertegenwoordigt het leren uitoefenen - uiteraard met moeite en inspanning - van een industrieel beroep. De inscriptie boven de beelden laat verder weinig aan de verbeelding over: "zonder moeite niets". Generaties scholieren werden er op deze manier op gewezen dat er gewerkt moest worden om iets te bereiken.

Beeldhouwer Hildo Krop is vooral bekend door zijn krachtige, enigszins gedrongen werk aan vele bruggen in Amsterdam. Daarnaast zijn onder andere het monument op de Afsluitdijk (1935) en het Berlagemonument op het Victorieplein in Amsterdam van zijn hand. Krop heeft dusdanig veel werk in de stad Amsterdam afgeleverd dat hij bekend stond als de stadsbeeldhouwer van Amsterdam.